AKCE, KTERÝCH SE ÚČASTNÍME

SCHŮZKY
Schůzky slouží k pravidelnému setkávání členů oddílu. Děti na nich mají možnost zaměřit se na určitou aktivitu, něco se naučit, zahrát si hry, “vyblbnout” se po škole aktivním vybíjením energie a v neposlední řadě se vidět s kamarády.

JEDNODENNÍ VÝLETY
Jednodeňáky podniká především oddíl Lvíčat. Jsou ideální pro pozvolný přechod z hodinových schůzek na víkendové výpravy. Děti ještě nemusejí přespávat mimo domov, ale přesto ujdou nějaké ty kilometry a sblíží se s ostatními.

VÝPRAVY POD ŠIRÁK
image11
foto: Delfín

Třídeňáky s putováním a přespáváním pod širákem či přístřechem z celtoviny jsou pro svou drsnější povahu pro děti opravdovou výzvou a dobrodružstvím. Pro mnohé z nich je to poprvé, co si vyzkoušejí nést si na zádech vše, co během víkendu potřebují. Poznají také krajinu lokality, do které se oddíl vydá, intenzivněji a jinak než při jednodenních výletech a procházkách. Na výpravy pod širák Lvíčata nejezdí.

LISTINY
image17
foto: Potápka

Původně výprava jen dívčího oddílu za Listinami u Kytína patří k zahájení nového “skautského” roku. Na první výpravě dívčího oddílu Plejád holky začaly se zapisováním střediskové historie. Každoročně se na místo vracejí vždy s jednou novou listinou a chutí připomenout si čtením starých listin, co už odvál čas. Zachováváme tradici pouze dámské společnosti, proto jezdí kluci v té době na drsnou klučičí akcí.

GRANÁTKA
Několik set let starý zájezdní hostinec, na jehož zahradě nepotřebujete ani trochu štěstí k nalezení pravých českých granátů. Svými rozměry je to ideální objekt pro celostřediskovou akci s hrami v dlouhém lokále, výlety na Hrádek a hrabáním listí. Nachází se v obci Třebívlice v Českém středohoří. I když občas zkusíme jet jinam, vždy se na Granátku rádi vracíme.

HPMČ
Za tajemnou zkratkou se skrývá název Hra po městech českých. V nedávné minulosti jsme tak z nové perspektivy poznali například Poděbrady, Opočno, Loket či Kroměříž. Hra láká tajemstvím, protože do poslední chvíle není jasné, které město odhalí svoje krásy zrovna tento rok.

NOČNÍ HRA S RODIČI
V některých letech pořádáme akční Noční hru s rodiči. Jak již název napovídá, jedná se o velkou hru, do které se mohou zapojit hráči různého věku a schopností a vyzkoušet si pohyb ve tmě. Zváni jsou i kamarádi a jejich rodiče a hra je tedy dobrou příležitostí nabídnout skautské dobrodružství i dětem, které zatím skauting nepoznaly.

VÁNOČNÍ VÝLET
V době adventu každý oddíl vyráží na vánoční výlet, užívá si prosincovou krajinu, vánoční zvyky a pochoutky a těšení se na svátky.

HORY NA GIGANTOVCE
image09
foto: Mink

V zimě jezdíme na hory na Gigantovku, jednu z Böhnischových bud nad Černým Dolem v Krkonoších. V této chalupě zůstal zachován krásný a dnes již ojedinělý život bez elektřiny, s vodou z pramene a v pospolitosti světnice. Na chalupu jezdíme rádi ale i proto, že můžeme lyže / snowboard / běžky nasadit přímo přede dveřmi a dojet do blízkého lyžařského areálu či třeba na Luční horu 🙂

DŽEM
Takzvaný Džem, tedy Jamboree Prahy 6, je příležitostné setkání skautů z celé městské části.  

DALŠÍ MÍSTA, KAM SE POSLEDNÍ DOBOU VRACÍME
Adam s Pištou pořádají ve starém mlýně v Orlických horách pravidelné podzimní brigády pro Medvědy a i v průběhu roku je každý vítán, aby už jenom tím, že zatopí a vyvětrá, pomohl zachovat místo pro další generace.

TÁBOR
image06
V létě jezdíme na tábor. Pro Maníky tábor trvá 3 týdny, Lvíčata na něm stráví 9 dní. V posledních letech střídáme tábořiště Větší Vltavice v jižních Čechách (poblíž Vyššího Brodu) a tradiční Kosí potok v západních Čechách (u Mariánských lázní). Každý oddíl jezdí na svou louku (louky jsou blízko u sebe, aby se mohly oddíly navštěvovat) a stará se o hladký průběh tábora sám, což je pro děti i vedoucí velká výzva. Na táboře si zkoušíme obejít se bez pohodlí, kterému člověk ve městě přivyká: táboříme na louce uprostřed lesa, spíme v týpích, která si sami postavíme, na postelích, které si vyrobíme.

Táborové dny mají svůj řád, každé ráno po budíčku následuje rozcvička a oblíbené ranní koupání, po snídani nástup ke vztyčení vlajky, který děti uvede do dalšího táborového dne. Ten je rozdělen na čtyři čtvrtky, vyplněné různorodým programem: poznávání přírody, hry, sporty, umělecké činnosti (výtvarničení, divadlo, hraní a zpěv,…), ale i práce. Děti se totiž učí postarat se z velké části o chod tábora: s pomocí vedoucích vaří, kácejí stromy, řežou a štípají dřevo, rozdělávají večerní ohně, tábor na začátku staví. Mladším pomáhají vedoucí a Medvědi více než starším.

Den je zakončen nástupem na sejmutí vlajky a večerním ohněm. Po dobu celého tábora navíc děti prožívají celotáborovou hru, v posledních letech jsme se vžívali např. do námořníků, indiánů nebo postav dobrodružné knihy. I rodiče si mohou vyzkoušet malou táborovou ochutnávku během návštěvního víkendu.

MEZINÁRODNÍ AKCE
Oddílům a hlavně Maníkům se také naskýtá možnost jet na skautskou akci do zahraničí. Někteři členové současného vedení se těchto akcí zúčastnili a mají s nimi zkušenosti.
Tyto akce mohou mít různou podobu:

Jamboree
Jde o týdenní akci, která se pořádá buď celosvětově nebo pro nějaké země z Evropy. První světové skautské jamboree proběhlo roku 1920 ve Spojeném království.
Hlavním smyslem Jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství a je to velká příležitost pro skauty jak poznat spoustu nových přátel, mnohdy na celý život. Zároveň skauti ukazují celému světu to, co už chtěl zakladatel Baden – Powell: přátelství všech lidí bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.
Na Jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se vzdělávají vtipnou formou a hrou ve věcech globálních problémů (odpad, diskriminace, lidská práva) nebo si zkoušejí různé pokusy a zajímavosti. Zároveň prezentují svou zemi. Čeští skauti se prezentují například tradičními pokrmy, řemesly a tanci.

Intercamp
Jde o čtyřdenní akci, které se účastní nejen naši zahraniční sousedé. Účastníci do 18 ti let jsou zde rozděleni na program do mezinárodních skupin, ve kterých je snaha, aby mezi sebou komunikovali co nejvíce v angličtině. Nezáleží, jak děti umí anglicky. Vždy se dá nějak domluvit. Jde hlavně o to, abychom děti motivovali se cizým jazykům učit. Děti se ve skupinách vzájemně učí a mohou spolu navázat i kontakt, který může vydržet i na celý život

Výměna
Mezi zahraniční akce je možné zařadit i vzájemnou návštěvu skautů a skatutek ze dvou zemí. Takto jsme navázali v roce 2012 kontakty s americkými skauty při cestě mladších Medvědů po USA.

Napsat komentář