Mikulášská schůzka Maníků družiny Neskapem

Už se blíží Vánoce! Je po druhé adventní neděli a my – družinka „Neskapem“ – jsme měli svoji schůzku.

V připraveném vánočním kvízu jsme odpovídali na otázky ohledně Vánoc a Adventu. Po okolí naší klubovny jsme hledali osm sklenic osvětlených svíčkami, pod kterými se ukrývaly kvízové otázky. Počítala se nejen správnost odpovědí, ale rozhodovala i rychlost. První tři byli odměněni speciálním dárkem – nadílkou od Mikuláše, ale všichni si odnesli malou pozornost – malého čokoládového Mikuláška.

Ke konci schůzky jsme si zahráli na honěnou se svíčkami, kde bylo úkolem sfouknout svíčku kamarádovi a tím ho vyřadit ze hry.

Napsala Maky – podrádkyně družiny Neskapem

sch-2 sch-1sch-3