Naši vedoucí

Delfín – Anna Trnková (*1994)

Kromě studia na pedagogické fakultě a práci na ZŠ Hanspaulka se věnuje vedení střediska Javor. Ve středisku dříve vedla oddíl Maníků&Plejád. Absolvovala spoustu kurzů – čekatelský kurz Rozrazil, zážitkový kurz Veronica, zdravotnický kurz Perla, vůdcovský kurz Jasan a instruktorský kurz Gemini. Mimo oddíl se ve skautingu věnuje kurzům Rozrazil a Veronica, na kterých je instruktorkou, kurzu Insomnia, který založila spolu se svými kamarády, a také je členkou zahraničního odboru Junáka. Ráda cestuje, zpívá, povídá si s lidmi, seznamuje se a učí se novým věcem.

Lucka – Lucie Reinišová (*1993)

V současné době funguje jako zástupkyně vedoucí střediska. Mimo to také organizuje medvědí deskohraní a knižní kluban. Absolvovala čekatelský kurz Nabosso, ZZA Perla a brousí si zuby na dobré vůdcovky. V občanském životě dokončuje magisterské studium na VŠCHT Praha. Pracuje na Ústavu polymerů, zaměřuje se na transportní systémy biologicky aktivních látek. Její šéfová jí říká, že ty skauty jí jednou zakáže. Zájmů má až příliš mnoho. Mezi nejmilejší mimo skaut patří hrání v ochotnickém divadle, asijská kuchyně, deskové hry, bouldering a upozorňování lidí, že označování polymerů jako umělá hmota je čisté zlo, jelikož na to složila přísahu.

Manka – Hana Veljačiková (*1997)

Studuje ekologickou evoluční biologii na přírodovědecké fakultě UK. Ve středisku Javor je od školního roku 2016/2017 vedoucí oddílu Maníků&Plejád. Za svůj skautský život absolvovala čekatelský kurz Rozrazil, zážitkový kurz Veronica, zdravotnický kurz Perla a vůdcovský kurz Ursus. Mimo skautingu ji baví hrát na kytaru, klavír a ukulele a ze sportů běhat orientační běhy. Má velmi ráda přírodu a proto s chutí plánuje zajímavé výpravy.

Kuře – Michal Veljačik (*1995)

V oddíle Lvíčat pomáhá s vedením od roku 2012, vůdcem oddílu se stal v dubnu 2016. Absolvoval čekatelský kurz Odyssea, zdravotnický kurz Perla a vůdcovský kurz Gemini. Stará se zejména o hladký chod oddílu a komunikaci s rodiči. Ve skautu se nejraději učí novým věcem, zkoumá neprošlapané cesty a sbírá nápady a zkušenosti nejen na vzdělávacích akcích. Studuje informatiku na fakultě informačních technologií ČVUT. Rád hraje hry, sleduje filmy, seriály a anime nebo čte sci-fi a fantasy literaturu. Jeho oblíbenými sporty jsou florbal a softball.

Helča – Helena Kernerová (*1997)

Od roku 2017 vede Lvíčata jakožto zástupkyně vůdce oddílu. V letech 2013 – 2017 působila ve vedení oddílu Maníků & Plejád. Do světa skautingu přišla teprve v roce 2012. Předtím vyrůstala v turistickém oddíle Dálava v Zikově ulici v Dejvicích. Momentálně studuje fyzioterapii. Úspěšně absolvovala čekatelský kurz Rozrazil, ZZA Perla a vůdcovský kurz Gemini. Je šéfkou pražského zdravotnického kurzu ZZA Perla (kurz na zdravotníka zotavovacích akcí) a dělá zdravotnický dozor na velkých skautských akcí pro několik stovek -tisíce účastníků v rámci Skautského záchranného týmu. Ve volném čase se ráda věnuje všemu okolo zdravotnictví, zdravovědy, hraje badminton, frisbee ultimate, plave, ráda fotí. Na výpravách a táboře působí jako zdravotník a mimo akce se stará především o mailovou komunikaci. Na vedení ji nejvíce baví komunikace s dětmi a rodiči, vytváření programu, společné akce s ostatními vedoucími a členy střediska a mezinárodní skauting.

Lilek – Martin Bednář (*2000)

Od roku 2017 působí ve vedení Lvíčat. Absolvent čekatelského kurzu Pračolek. Je autorem tohoto webu. Studuje třetím rokem gymnázium, kromě skautingu se věnuje focení a hře na hudební nástroje v několika „uměleckých“ uskupeních. Na skautingu ho baví trávit čas v přírodě, hrát hry a připravovat smysluplný program pro děti.

Žiži – Barbora Novotná

Od tábora v roce 2011 se dva roky podílela na vedení oddílu Lvíčat, v roce 2016 opět převzala roli vedoucí, ovšem tentokrát staršího oddílu Maníků a Plejád. Úspěšně absolvovala vodácký čekatelský kurz Kapka. Na vedení oddílu ji baví předávání znalostí a dovedností mladším a méně zkušeným skautům. Navíc je na svůj věk stále dosti hravá. Studuje fyzioterapii na ČVUT, ve volném čase obvykle pracuje, ráda leze na stěně, hraje florbal, věnuje se organizaci hudebních festivalů a hudbě samotné, obvykle spíše jako posluchač nebo návštěvník koncertů. V oddíle je jedním z mnoha kytaristů.

Klíště – Barbora Brabcová

Od školního roku 2016 začala s vedením Maníků a Plejád. Do skauta chodí od svých devíti let a poté, co strávila v medvědech čtyři roky, chtěla změnu. Dokončuje svůj čtvrtý ročník na gymnáziu a pořád se rozhoduje, kam jít dál. Ve svém volném čase ráda maluje (především komiksové postavy), čte, vyrábí a hraje sporty. Na skautu jí baví příjemně strávený čas venku (i vevnitř) s ostatníma.