ODDÍL MANÍKŮ&PLEJÁD

Maníci&Plejády, tedy oddíl kluků a holek ve věku 2. stupni ZŠ, je z oddílů Javoru nejaktivnější.

bdny3416

Děti se postupně učí zvládat nové a někdy i trochu krizové situace. První nocování v lese, první služba v kuchyni na táboře, první spolupráce s členy družiny a to vše bez zásadnější pomoci dospělého, vedení družiny a příprava programu pro své vrstevníky. Maníci rozvíjejí své vrozené schopnosti a učí se spolupráci, utvářejí si pevné přátelské vztahy. Program je pestrý, dotýká se témat historie, globálních problémů světa i zdravovědy. Snaží se otevírat dětem široké obzory a probouzet v nich větší zájem o mnohé oblasti. Ve věku, kdy si dospívající děti hledají své cesty, nabízí skauting a oddíl Maníků&Plejád partu přátel a možnost, jak aktivně trávit volný čas.

Napsat komentář