ODDÍL MEDVĚDŮ

S koncem oficiálního dětství skauting nekončí. Přibližně ve věku 15 let přestoupí bývalý Maník do oddílu Medvědů, volnějšího uskupení lidí, kteří “prošli” Javorem, a ke kterým se často přidávají i jejich neskautští přátelé.
foto: Mink

Medvědi se nescházejí každý týden na schůzkách, ale podnikají spolu nejrůznější akce, na kterých se potkávají mezigeneračně nebo jen v rámci skupinky, se kterou vyrostli. Jsou různou měrou angažovaní: někteří se občas objeví na nějaké akci, jiní organizují medvědí program (spontánně a navzájem nepříliš organizovaně), pár jich významně pomáhá a podpírá vedení a pak mezi ně patří samozřejmě i vedoucí sami. Medvědi si tvoří program sami pro sebe a jaký si ho udělají, takový ho mají. Jejich činnosti tedy velmi závisí na zálibách a povahách jednotlivých lidí, na tom, jak chtějí trávit čas. Tradičně se jezdí na různé neplacené brigády vzájemně si pomáhat s opravou chalup a stavení, scházíme se před Vánoci na schůzce a výletě, slavíme spolu Silvestr pod týpkem, někdy v létě jezdíme putovat na východ. Podnes trvá vazba se Sokolem realizovaná například účastí na sokolských plesech a pomocí s jejich přípravou. Pro nejmladší Medvědy nebo Maníky, kteří brzy do Medvědů přejdou, se pořádají takzvané Podzimky – zážitková akce, ze které mohou čerpat energii pro nastávající roverský věk. Medvědi jsou zváni na oddílové akce a účastní se i výprav s dětskými oddíly, což přináší dětem novou možnost bavit se s dospělými jako se sobě rovnými a nahlédnout do jejich světa.

 

Napsat komentář